On-line přihláška


Zvolte typu kurzu:

1. Vůdce malého/rekreačního plavidla
VMP VRP
M
M20
S
S20
I
C
2. Velitel námořní jachty
3. Radiotelefonista námořní pohyblivé služby
omezený všeobecný SRC zatím nevím

Termín kurzu:


Příjmení:


Jméno:


Titul:

Rodné číslo:


Místo narození:


Bydliště - Obec:


Ulice, č.popisné:


PSČ:

E-mail:


Telefon:


Plavební praxe:     Mám     Nemám    Počet nM:

Kliknutím na tlačítko Odeslat přihlášku se závazně přihlašujete do kurzu.
Přijetí Vaší přihlášky Vám potvrdíme e-mailem nebo telefonicky.

Pozn.: Podmínkou pro přijetí do kurzu je včasné složení zálohy. Po ověření volné kapacity kurzu ve zvoleném termínu uhraďte zálohu buď na účet číslo 222469023/0800, konstantní symbol 0308, nebo poštovní poukázkou na adresu Ing. Jiří Stránský, Škroupova 726, 500 02 Hradec Králové. Do zprávy pro příjemce uveďte "Záloha na kurz".


Prohlášení o ochraně osobních údajů: Při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a dle příslušných ustanovení OZ.