Jak se přihlásit ke kurzům

Při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

1. Telefonická přihláška
Na telefonních číslech 495 539 278 a 725 794 151 (pokud se nedovoláte, můžete nechat vzkaz na záznamníku a my se Vám ozveme).

2. Přihláška poštou
Stáhněte a vytiskněte si přihlášku ve formátu PDF. Zakroužkujte zvolený kurz, případně zaškrtněte další volby, dopište termín a osobní údaje. Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Ing. Jiří Stránský, Škroupova 726, 500 02 Hradec Králové. Přijetí do kurzu Vám potvrdíme telefonicky nebo e-mailem.

3. On-line přihláška
Nejjednodušší způsob, jak podat přihlášku, je vyplnit on-line formulář. Chcete-li se přihlásit do více kurzů, použijte jediný společný formulář.