Oprávnění k vedení námořní jachty

(vyhláška 315/2012 Sb, platná od 15.6.2013)

Námořní jachtou rozumíme plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2.5 m a přitom není delší než 24 m. Vybaveno může být plachtou či motorem, nebo obojím. Vedení těchto plavidel umožňuje průkaz způsobilosti velitele námořní jachty.

Oprávnění vydává Ministerstvo dopravy ČR / Námořní úřad pro kategorie:

s omezením
pouze na motorové jachty
bez omezení
pro motorové jachty i plachetnice

Oprávnění je vždy vztaženo ke konkrétní oblasti plavby:
C - vzdálenost do 20 Nm od pobřežní linie (max. délka plavidla 16 m)
B - vzdálenost do 200 Nm od pobřežní linie
A - plavební oblast bez omezení

Průkaz může získat osoba starší 18 let.

Předměty ústní zkoušky:
- základy námořního práva a COLREG
- plavební nauka
- námořní navigace (součástí zkoušky je i písemná úloha)
- meteorologie
- základy angličtiny
- základy poskytování první pomoci

Náležitosti:
- žádost
- úspěšné složení ústní zkoušky
- absolvování praxe na jachtě na moři v délce nejméně 100 Nm
- ověření praktických znalostí na jachtě na moři
KONTAKTY na jachetní komisaře oprávněné MD ČR ověřovat praktické dovednosti kpt C při vedení námořní jachty:
Josef Dvorský, tel. 604 269 192, shiplagrace@gmail.com
Ing. Zdeněk Chmelař, tel. 602 470 973, radnice.as@seznam.cz
- osvědčení o zdravotní způsobilosti (ne starší, než 3 měsíce)
- pasové foto / 1ks
- správní poplatek 500 Kč

Zkoušky organizují školicí střediska, probíhají pak za účasti zástupce Ministerstva dopravy ČR. Průkaz vydává MD ČR / Námořní úřad. Průkaz má platnost omezenou na 5 let, poté (dva měsíce před ztrátou platnosti) je třeba MD ČR požádat o prodloužení jeho platnosti.

Návrat zpět