Nežli se rozhodnete, jak začít, seznamte se s druhy oprávnění, vydávanými Ministerstvem dopravy ČR resp. jím pověřenou Státní plavební správou.

1. Oprávnění k vedení malých plavidel
Malým plavidlem rozumíme plavidlo bez vlastního pohonu o celkové hmotnosti (včetně povoleného zatížení) přes 1000 kg, plavidlo s vlastním pohonem o výkonu nad 4 kW nebo plachetnici s celkovou plochou plachet nad 12 m2. Vedení těchto plavidel umožňuje průkaz způsobilosti vůdce malého/rekreačního plavidla → více informací zde.

2. Oprávnění k vedení námořní jachty
Námořní jachtou rozumíme plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2.5 m a přitom není delší než 24 m. Vybaveno může být plachtou či motorem, nebo obojím. Vedení těchto plavidel umožňuje průkaz způsobilosti velitele námořní jachty → více informací zde.